RING OSS - 031-311 59 94

Energikartläggning stora företag

RING OSS - 031-311 59 94

Energikartläggning stora företag

Spara energi med hjälp av energikartläggning!

Kontakta oss

Energikartläggning

ATpower Svenska AB hjälper stora företag som behöver en komplett energikartläggning. Energikartläggning för alla stora företag ska göras vart 4:e år enligt rådande lag.

Energideklaration

Vi hjälper alla fastighetsägare att göra en fullödig energideklaration för alla byggnader. Även detta är något som måste göras på samma sätt som energikartläggningen.

Energiberäkning

Boverket har krav på att byggnader ska ha en energiberäkning för att slippa energiförluster m.m. Vi hjälper er som har fastigheter att beräkna förväntat energibehov!

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Energikartläggning stora företag

Om oss som gör energikartläggning för stora företag

I juni 2014 kom lagen om energikartläggning i alla stora företag. Syftet med lagen är att företag ska kunna effektivisera sin energianvändning. Vi på ATPower Svenska AB hjälper er med en nödvändig energikartläggning av stora företag. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom flera olika energiområden. Kontakta oss för energikartläggning av stora företag!

Rätt person för energikartläggning

Enligt lagen ska en energikartläggning göras av någon som har särskild kompetens att utföra en energikartläggning för stora företag. För det krävs ett certifikat, som gogkänns av Energimyndigheten som också är ansvarig myndighet. Vi har Kiwas certifikat och kompetens för att utföra en komplett energikartläggning.

Kiwa logo

Certifikat för energikartläggning av stora företag 

Lång erfarenhet av energikartläggning

Energikartläggning för stora företag har vi bred erfarenhet av. Vi har arbetat med energideklarationer och elkvalitetsfrågor ända sedan 2007. Sedan dess har har vi specialiserat oss som konsulter inom energi och elkraft för fastigheter.

Vi finns i Mölnlycke och arbetar i hela Sverige. Vi gör energikartläggning för stora företag, kommuner och privata fastighetsägare. En energikartläggning kan innebära större energieffektivitet, leda till lägre energikostnader och möjlighet till besparingar av er energianvändning.

Varför energikartläggning?

Detta får ni med en energikartläggning:

  • Information om hur mycket energi som används varje år i ert företag.
  • Åtgärdsförslag för att minska era kostnader för energin som ni använder.
  • Information om hur ni kan öka energieffektiviteten.

Vi erbjuder även flera andra tjänster inom energi, bland annat energideklarationer, täthetsprovningar, energiberäkningar, Miljöbyggnadscertifiering och VVS-projektering. Så ta kontakt med en kompetent aktör som kan energifrågor och är experter på energikartläggning för stora företag!