RING OSS - 031-311 59 94

Energikartläggning stora företag

RING OSS - 031-311 59 94

Energikartläggning

Vi gör nödvändig energikarläggning för stora företag

Vårt företag erbjuder energikartläggning för stora företag. Vi har djup och gedigen erfarenhet av energibranschen och om elkvalitet för stora företag. Vi har certifikat som garanterar en ordentlig energikartläggning i stora företag, från Kiwa, godkänd av Energimyndigheten som är ansvarig instans.

Kiwa logo    Certifikat för energikartläggning av stora företag
Varför energikartläggning för företag?

En energikartläggning hjälper stora företag att få koll på sin energianvändning. När ni blivit medvetna om er faktiska energianvändning kan ni sedan göra något som förbättrar och effektiviserar den. En energikartläggning för stora företag syftar till att underlätta beslut kring åtgärder för att minska energianvändningen.

En energikartläggning kan hitta systemfel, ineffektiva utrustningar och ge åtgärdsförslag som ger stora företag ekonomiska besparingar, t.ex. i tillverkningsprocessen. Att bli medveten om hur energin används och kanske till och med slösas med, gör att ni kan åtgärda brister.

Vad innehåller en energikartläggning?

En energikartläggning innebär att vi gör en metodisk genomgång av föratagets faktiska energianvändning. Vi identifierar vilka energikällor som ni använder, hur de används och till sist hur ni kan förbättra den. Vi går igenom vilka huvudsakliga energislösare som kan finnas och presenterar åtgärdspaket baserat på de beräkningar som vi gör på energiflödet i ert företag.

Vi visar kostnadsuppskattningar för ändrade energiflöden och pay-off tider för dessa. Dessutom beräknar vi miljöeffekter på minskat utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. Med hjälp av er energikartläggning kan ni sedan minska kostnader i företagets kostnader och dessutom göra en instas för miljön.

Anlita oss för professionell energikartläggning av stora företag!