RING OSS - 031-311 59 94

Energikartläggning stora företag

RING OSS - 031-311 59 94

Energideklaration

Människor på ett kontor. En kvinna visar en man någonting på en dator.

En energideklaration fungerar lite som som energikartläggning. Det är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Vissa byggnader måste ha en energideklaration enligt lag och det är fastighetsägarens ansvar att upprätta en. Kontakta oss så kan en av våra energiexperter hjälpa dig med det!

Tillsammans tar vi fram de uppgifter som behövs och efter analys av byggnadens energiförbrukning ger vi förslag på åtgärder för att spara energi och därmed pengar.

Behöver mitt hus en energideklaration?

Lagen om energideklaration bygger på ett EG-direktiv. Syftet är att göra våra byggnader mer energieffektiva för att på så sätt skapa ett mer hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi. Enligt Boverket ska följande byggnader alltid ha en aktuell energideklaration:

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, till exempel bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

När uppgifter om huset och dess energiförbrukning har samlats in och huset besiktigats av en behörig energiexpert så sammanställs uppgifterna och registreras i Boverkets databas Gripen.

En sammanfattning av en byggnads energideklaration ska finnas tillgänglig för allmänheten så att boende och besökare i byggnaden kan ta del av den.